Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Hoàng Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (12 bài)

GIÁO TRÌNH  (1 bài)
5265785

TRANSISTOR ( Bóng bán dẫn )

Nội dung đề cập : Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của Transistor thuận và Transistor ngược. 1. Cấu tạo của Transistor. ( Bóng bán dẫn ) Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối tiếp giáp P-N , nếu ghép theo thứ tự PNP ta được Transistor thuận , nếu ghép theo...KHÔNG GIAN ĐẸP  (3 bài)


E-LEARNING  (3 bài)

BÀI GIẢNG  (5 bài)

GIÁO ÁN  (1 bài)

ĐỀ THI  (0 bài)

TÂM NIỆM  (3 bài)

@VIDEO@  (14 bài)

thu code

7KHO

Nguồn : http://7kho.violet.vn


Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML.
7Kho chúc bạn luôn thành công !